Masz pytanie?

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kreatura-Art Renata Romanowska z siedzibą: ul. Lema 15, 55-200 Oława, NIP 9121265883.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu udokumentowania danych Nabywcy obrazu, tzn. imienia i nazwiska oraz danych adresowych, na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i realizacji umowy cywilno-prawnej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

  5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom trzecim, świadoczącym na rzecz firmy usługi hostingowe i elektroniczne usługi płatnicze.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilno-prawnej oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, wynikających z przepisów prawa.

  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któtego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

 

Facebook